BEROEPSVERENIGINGEN

S.P.E.L. is bij meerdere beroepsverenigingen aangesloten

Onze praktijk is aangesloten bij PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland, een coöperatie van vrijgevestigde psychologen gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere zorginstellingen en beroepsgroepen, zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten.

Voor meer informatie over PsyZorg, zie: www.psyzorghk.nl.